Fiddlehead Montessori / Bill Mitchell's House

2022 Bill Mitchell Model-T at Fiddlehead Interpretive Panel - v4.1